Jestem Rzeczoznawcą Majątkowym, posiadającym uprawnienia zawodowe nr 5578 i oferuję Państwu usługi w zakresie:

  • wycena nieruchomości
  • analizy rynku nieruchomości

Każda wycena nieruchomości poprzedzona jest przeprowadzeniem następujących czynności, niezbędnych do sporządzenia operatu szacunkowego:

  • Wizji lokalnej,
  • Analizy rynku,
  • Oceny stanu nieruchomości przez który rozumie się jej stan prawny, techniczno-użytkowy, stan zagospodarowania, a także stan otoczenia nieruchomości.

Sporządzamy operaty szacunkowe dla różnych potrzeb i celów. Operaty szacunkowe sporządzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz etyką zawodową.

Powierzone zadania wypełniamy ze szczególną dbałością o jakość i terminowość wykonywanej usługi. Współpracujemy z innymi rzeczoznawcami co umożliwia sprawną realizację wszelkiego rodzaju zleceń.

Jestem członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Podlegam ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego z tytułu wykonywania zawodu, polisa zawarta z firmą PZU S.A.