05-110 Jabłonna

ul. Szkolna 20

Rafał Grudniewski, nr upr. 5578

Kontakt

Imię i nazwisko

Twój e-mail:

Treść wiadomości:

Informacja o RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz do nas

- nieruchomości lokalowych (wycena mieszkania, lokalu użytkowego)

- nieruchomości gruntowych niezabudowanych (wycena samego gruntu)

- nieruchomosci gruntowych zabudowanych (wycena domu, budynku mieszkalnego jednorodzinnego i wielorodzinnego, budynku użytkowego)

- nieruchomosci budynkowych (wycena budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności)

- nieruchomości gruntowych rolnych i leśnych

- nieruchomosci komercyjnych (magazyny, budynki produkcyjne, usługowe, handlowe, biurowe, hotele, pensjonaty)

- nieruchomości zabytkowych

- ograniczonych praw rzeczowych (w tym prawo służebności i spółdzielcze własnościowe prawa)

- innych niestandardowych obiektów

 

Obszar działania to głównie województwo mazowieckie, a w szczególności powiaty: legionowski, nowodworski, warszawski, wołomiński, warszawski zachodni, pruszkowski, otwocki.

Zlecenia wykonuję również na terenie całego kraju.

 

Wykonuję operaty szacunkowe dla potrzeb:

- zabezpieczenia wierzytelności kredytowych (między innymi kredytu hipotecznego)

- kupna, sprzedaży

- postępowań spadkowych i skarbowo-podatkowych

- sądowych

- postępowań administracyjnych (sprzedaż nieruchomości, renta planistyczna, opłata adiacencka, odszkodowanie za nieruchomości przejęte     wywłaszczone po drogi publiczne, aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i inne)

- podziału majątku, zniesienia współwłasności

- zamiany nieruchomości

- ubezpieczeń

- określenia wysokości odszkodowania

- określenia wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności

- określenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości

- wniesienia aportu

- fuzji i przejęć

- sprawozdań finansowych

- określenia wartości dla indywidualnych potrzeb inwestora

 

Powyższe zestawienie nie wyczerpuje w pełni możliwych przypadków wykonywania wyceny. Podejmuje się także innych nietypowych wycen które wynikają z życzeń Klientów jak i przepisów prawa.

 

ZADZWOŃ

Oferta
Sporządzam operaty szacunkowe:

Rzeczoznawca majątkowy Rafał Grudniewski – jestem rzeczoznawcą majątkowym od

2013 roku (nr upr. 5578). Od 2014 roku pełnię funkcję biegłego sądowego z zakresu wyceny nieruchomości przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie. Jestem absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, oraz ukończyłem studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej. Pracowałem przez dłuższy czas w bankowości, oraz instytucjach zajmujących się kredytami hipotecznymi. Jestem członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

O mnie

NAPISZ

Profesjonalna wycena nieruchomości

ZADZWOŃ

+48 501 795 697

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

rafal.grudniewski@wycenajablonna.pl

+48 501 795 697

Rzeczoznawca majątkowy

Rafał Grudniewski

tel: +48 501 795 697